Betaalbaarheid van het Nederlandse Zorgstelsel

1 mei 2O12

Beter presteren met minder inzet van middelen. Dát is de uitdaging waar de Nederlandse gezondheidszorg voor staat. De druk is groot door de toenemende zorgvraag, de verwachte tekorten aan arbeidskrachten in de gezondheidszorg, en de explosieve groei van de zorgkosten tegen het decor van een economische crisis. Momenteel wordt 13,2% van het bruto binnenlands product (bbp) besteed aan de gezondheidszorg en dit percentage neemt de komende jaren naar verwachting toe.1 Naar leeftijd zijn het vooral de kosten voor de ouderen die opvallen, doordat ze nog harder stijgen dan bijvoorbeeld de ziekenhuiskosten.2 Als gevolg van de hoge kosten is de betaalbaarheid van het gehele zorgsysteem voor toekomstige generaties in gevaar.