Gezondheid als integraal onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen

1 mei 2O12

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een proces waarbij een bedrijf de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Centraal staat het begrip duurzaamheid, dat wordt vertaald als de balans tussen people, planet en profit. Deze drie aspecten hebben invloed op elkaar en dienen dan ook gezamenlijk onder de aandacht van bedrijven te komen.