TSG Spectrum, Van nazorg naar voorzorg: welk kwaliteitsbeleid past daarbij

1 juni 2O12

Feitelijk pleiten Plochg en Frissen namens de Nederlandse Public Health Federatie in deze editie van het TSG voor een `totale` gezondheidzorg van hoge kwaliteit. Onder totaal dient in dit kader alle zorg, van primaire preventie door middel van gezondheidsvoorlichting en opvoeding, vaccinatie etc. tot en met tertiaire preventie en mantel- of steunzorg, te worden verstaan. Bij het aspect kwaliteit kan iedereen zich wel min of meer voorstellen wat daarmee wordt bedoeld, maar in de praktijk worden sterk uiteenlopende definities en normen gehanteerd.