Missie, Visie en Strategie NPHF

1 september 2O12

Het bestaansrecht van de NPHF: het bundelen van partijen die gericht zijn op/belang hechten aan de publieke gezondheid en daarmee het versterken van de mindset, teneinde de volksgezondheid te bevorderen, en de toekomstbestendigheid van het Nederlandse gezondheidszorgstelsel te vergroten. Daarbij is het doel/uitgangspunt niet zozeer het aantal levensjaren maar vooral de kwaliteit daarvan in gezonde levensjaren. Gezondheid van de mens is ook voorwaarde voor welzijn: een actief participeren in onderwijs, werk en maatschappij.