NPHF Actieagenda: anders denken anders doen

7 december 2O15

De NPHF Federatie voor Gezondheid wil het preventiebeleid innoveren. Om dat te doen willen we mensen, structuren en systemen bewegen in de goede richting: van nazorg naar voorzorg. 

Daarom heeft de NPHF samen met haar leden en stakeholders deze beweging op verschillende thema's doordacht. Dit is gedaan in een zestal projectgroepen en één ronde tafel. Deze hebben gezamenlijk een NPHF Actieagenda opgeleverd. Hierin staat genoemd wat de NPHF gaat doen om van nazorg naar voorzorg te bewegen.