NPHF Actieagenda Gezondheid & Sociaal Domein

17 december 2O15

De NPHF Federatie voor Gezondheid biedt haar expertise en haar netwerk aan gemeenten aan om hun gezondheidsbeleid te vernieuwen. Zij ziet de drie decentralisaties als een unieke kans om een 'vitaliteitscontact te ontwikkelen'.

Hierbij de onderliggende actieagenda die de NPHF projectgroep Gezondheid & Sociaal Domein heeft opgeleverd.