NPHF Actieagenda Onderzoeksbeleid

17 december 2O15

De NPHF Federatie voor Gezondheid pleit bij kennisinstituten voor een wetenschappelijke kennisproductie die partijen in het veld ondersteunt in hun ontwikkeling naar een 'vitaliteitscontract'. Onderzoek wordt vraaggestuurd opgezet.

Hierbij de onderliggende actieagenda die de NPHF projectgroep Onderzoeksbeleid heeft opgeleverd.