Movisie

Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Hun ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Movisie over de NPHF

Dat de werelden van welzijn, zorg en gezondheid in beweging zijn is een understatement. De komende jaren zullen deze werelden meer naar elkaar toe groeien en verweven raken. Het NPHF sluit aan bij deze ontwikkeling met een strategische visie waarin voorzorg voorop staat. Het gaat om ‘de voorkant van gezondheidsproblemen’. Sociale determinanten van (on)gezondheid zijn dan zeer belangrijk, en dus ook de rol die sociale professionals daarin kunnen vervullen.

Dit is de belangrijkste reden voor Movisie om zich aan te sluiten bij het platform. Movisie is een landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Movisie werkt vooral met en voor het sociale domein.

Sinds 2O12 richt Movisie de aandacht ook op de verbinding tussen het sociale domein en de wereld van de publieke gezondheid. In het project Sociaal en Gezond werken we samen met onder meer de MOgroep, GGD GHOR Nederland, ActiZ, RIVM/CGL en Vilans aan agendering, de verspreiding van goede voorbeelden, het stimuleren en faciliteren van ontmoeting tussen de verschillende domeinen en het zichtbaar maken van wat werkt. 

Marijke Steenbergen, directeur

Ga naar de website van Movisie