Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek (NVAG)

Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek (NVAG)

De NVAG bestaat 37 jaar. Voorheen de Nederlandse Vereniging voor Algemene Gezondheidszorg, inmiddels de Nederlandse vereniging van sociaal geneeskundigen werkzaam in beleid, management en onderzoek. De NVAG is een van de elf wetenschappelijke verenigingen binnen de KAMG. We doen goed werk, verzorgen prima nascholingen, en werken actief aan versterking van ons vakgebied, de sociale geneeskunde. De diversiteit in onze gelederen – 11 verenigingen, even zovele profielen! - is echter niet goed voor de herkenbaarheid, de positionering, de zeggingskracht en de daadkracht van de sociale geneeskunde. Gelukkig zijn we op weg naar een nieuw opleidingsplan arts maatschappij en gezondheid, waarin alle profielen en domeinen van nu opgaan in één vierjarige opleiding tot arts maatschappij en gezondheid. Een grote sprong voorwaarts.

Er vinden gesprekken op verschillende niveaus plaats om het vakgebied te versterken. Binnen de KAMG wordt serieus gekeken hoe de verenigingen tot meer samenwerking en efficiency kunnen komen. Wij willen op den duur met de andere KAMG-verenigingen opgaan in één sterke, overkoepelende sociaalgeneeskundige vereniging. Als eerste stap is er nu het serieuze voornemen om op korte termijn als NVAG te gaan fuseren met zusterverenigingen VAGZ (medisch adviseurs zorgverzekeraars) en VIA (indicerende artsen bij gemeenten). Beide verenigingen zijn evenals NVAG  actief op het terrein van beleid en advisering. Daarmee versterken we ons gezamenlijke beleidsterrein en kunnen we efficiënter werken.

De NVAG over de NPHF

De NVAG is actief binnen de NPHF, omdat zij de boodschap van de NPHF – naar veel meer voorzorg en preventie in de gezondheidszorg – deelt en steunt, en actief bijdraagt aan de uitwerking en verspreiding van die boodschap. Dat doet zij sinds kort via haar voorzitter die bestuurslid is geworden bij de NPHF, door samen te werken in de Actie-agenda’s van de NPHF, en door in gesprek te gaan met de Federatie Medisch Specialisten teneinde in de vervolgopleidingen tot medisch specialist meer preventie en maatschappelijke zorg ingevoerd te krijgen.

Lode Wigersma,
voorzitter

Ga naar de website van Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek (NVAG)