Vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars (VAGZ)

Vereniging voor artsen tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars (VAGZ)

De VAGZ onderschrijft het belang van een kwalitatief goede en doelmatige gezondheidszorg in Nederland en hoopt daar middels professionele ondersteuning van de leden aan bij te dragen.

De VAGZ, voorheen de Vereniging van Adviserend Geneeskundigen bij Ziekenfondsen, is opgericht in 1946. De doelgroep wordt inmiddels niet meer alleen gevormd uit artsen, maar ook tandartsen en apothekers werkzaam bij de zorgverzekeraars kunnen lid worden en zijn dat ook. Tevens is de mogelijkheid geschapen voor artsen, werkzaam bij voorheen particuliere zorgverzekeraars of bij publiekrechtelijke verzekeraars om ook lid te worden van de VAGZ.

De VAGZ heeft als doel de behartiging van de maatschappelijke belangen in de meest ruime zin van haar leden. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel. De VAGZ speelt hier snel en adequaat op in en ziet het daarom ook als haar taak om als wetenschappelijke vereniging, erkend door het College voor Sociale Geneeskunde en de Sociaal Geneeskundige RegistratieCommissie (SGRC), de kennis en vaardigheid van haar leden te bevorderen. Het eigen (na)scholingsprogramma (WESLY-CYCLUS), georganiseerd door de wetenschappelijke commissie van de VAGZ draagt daar zeker toe bij.

Daarnaast wil de VAGZ zich sterk maken voor het behoud van een kwalitatief goede gezondheidszorg voor iedere Nederlander tegen een adequate prijs. Zij doet dit door via haar leden signalen op te vangen van knelpunten en ongewenste ontwikkelingen in de zorg en daar haar visie over uit te dragen. Gewenste ontwikkelingen, in medisch maatschappelijk perspectief, zal zij zoveel mogelijk proberen te bevorderen.

Ga naar de website van Vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars (VAGZ)