Gezondheid als leidmotief

De NPHF Federatie voor Gezondheid vertegenwoordigt organisaties die gezondheid als uitgangspunt en richtsnoer nemen. De federatie bestaat uit ongeveer zestig beroepsverenigingen, fondsen, kennisinstituten, brancheorganisaties en bedrijven, die zich van oudsher inzetten voor preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. De NPHF Federatie voor Gezondheid neemt het voortouw bij het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig zorgstelsel, waarbij gezondheid het leidmotief is... > Lees meer